Produkty

Dzienniki jazdy

Aby ułatwić skuteczną organizację pracy floty, umożliwiamy uzyskanie szczegółowych raportów z interfejsu użytkownika GSMauto. Można tworzyć raporty oparte na podróży lub skonsolidowane sprawozdania oparte na flocie. Umożliwiamy także generowanie raportów na podstawie danych o paliwie.
Dziennik jazdy daje do dyspozycji ponad 50 pól danych, które mogą być bezpośrednio wykorzystywane do generowania raportów. Jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia w naszym interfejsie użytkownika, możesz w razie konieczności zmieniać rozmieszczenie pól danych w sprawozdaniach, a także usuwać dane. Szczególne prawa użytkownika pozwalają także na usuwanie raportów z pulpitu i dodawanie nowych.
Dziennik jazdy uzupełnia się automatycznie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych danych z dziennika jazdy, zawsze można wprowadzić do naszego systemu precyzujący stan drogomierza.

Dane z dziennika jazdy lub raportów można eksportować do formatu PDF, XLS, lub CSV.

Skontaktuj się z nami

Aktualności