Produkty

Obszary

Jest to narzędzie dostępne w App GSMauto, które pozwala na zdefiniowanie obszaru geograficznego na mapie, z zaprogramowanymi czynnościami wykonywanymi, podczas wjazdu lub wyjazdu z danego obszaru. Na przykład, możliwe jest określenie, do którego obszaru przynależy dany samochód i co dzieje się, kiedy samochód wjeżdża lub wyjeżdża z obszaru.
Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje o tym, co dzieje się w utworzonych obszarach, radzimy stworzyć odpowiedni raport z danymi dotyczącymi obszarów. Doradzamy również, aby ustawić powiadomienia dotyczące ruchu występującego w tych obszarach. W przypadku wielu obszarów, można tworzyć całe ich grupy.

Skontaktuj się z nami

Aktualności