Produkty

Rozwiązania w zakresie temperatury

Nasze rozwiązania w zakresie temperatury umożliwiają monitorowanie temperatury w pojeździe, jak i w przestrzeni ładunkowe. Dane mogą zostać przesyłane do raportów lub wyświetlone graficznie w rozwiązaniu logistycznym GSMauto. Aby móc jeszcze skuteczniej informować o wahaniach temperatury, umożliwiamy dodawanie powiadomień o zmianach temperatury. System powiadomi Cię poprzez e-mail lub wiadomość tekstową, ilekroć przekroczone zostaną ustalone minimalne lub maksymalne wartości temperatury. Ta możliwość może przedstawiać istotną wartość dodaną; na przykład, jeśli temperatura w chłodzonej powierzchni magazynowej samochodu ciężarowego musi pozostawać na pewnym poziomie, a zmiany temperatury wymagają zastosowania konkretnych środków zaradczych.
gsmauto_temperatuur

Skontaktuj się z nami

Aktualności