Produkty

Rozpoznawanie kierowcy

Rozwiązanie to pozwala na zidentyfikowanie kierowcy pojazdu na podstawie tabletu przekazanego kierowcy (I-Button), który zawiera nazwisko kierowcy w naszym systemie lub identyfikator dostarczony przez klienta. W pojeździe jest również zainstalowany czytnik I-Button, który zarejestruje kierowcę. Przed rozpoczęciem podróży, należy dotknąć czytnika tabletem na minimum trzy sekundy, aby prawidłowo zarejestrować kierowcę.

Podczas instalacji i konserwacji urządzeń zawsze należy korzystać z umiejętności i doświadczenia naszych techników. To pozwala nam na zapewnienie jakości wykonywanych prac oraz niezbędną gwarancję.

Skontaktuj się z nami

Aktualności